Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů na webu www.pohrebnisluzbaprostejov.cz

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Konzultanti.cz s.r.o., Spisová značka: C 129728 vedená u rejstříkového soudu v Praze, Den zápisu: 03.10.2007, IČO: 281 62 447, se sídlem Bořivojova 35/878, Praha 3, Žižkov, PSČ 13000, kontaktní mail: info@konzultanti.cz (dále jen Správce)

.

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen “Plnění smlouvy”),
  • Váš souhlas s kontaktováním pro účely aktivit nezbytných k uzavření smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen “Souhlas”).

III.

Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

GDPR jsme využili k minimalizaci údajů. Neuchováváme Vaši IP adresu, ani jiné osobní údaje. Odstranili jsme z webu veškeré formuláře.

Jediný způsob, jak se k nám Vaše osobní údaje mohou dostat, je mailem, nebo telefonicky.

Nemáme na webu žádné agresivní kusy kódu typu Facebook retargeting. Máme na webu pouze neškodné Google Analytics (https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics), které Vás „nepronásledují“. Web pracuje s tzv. „technickými cookies“, které zajistí, že web vidíte správně zobrazený. Více informací o cookies naleznete například zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Pokud jste nepodnikající fyzická osoba a nedomluvíme se na spolupráci, veškeré Vaše osobní údaje vymažeme nejpozději do 13-ti měsíců od ukončení, či nenavázání spolupráce.

Přístup k Vašim datům pak mohou mít teoreticky Subdodavatelé uvedení v Článku V.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (a po dobu maximálně 13-ti měsíců od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Zpracovatelem osobních údajů může být pouze společnost typu zajišťovatel technických služeb či marketingová agentura, se kterou má Správce sepsanou Zpracovatelskou smlouvu, která zajistí, že s osobními daty je nakládáno bezpečně a dle příslušných zákonů.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby a případně po nezbytně nutnou dobu i prověřené společnosti uvedené v Článku V.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. S těmito podmínkami souhlasíte zasláním mailu na kontaktní adresu, případně zavoláním na kontaktní telefonní číslo. Zároveň potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Pohřební služba Prostějov

PohřebníSlužbaProstějov.cz je web, který informuje detailně o pohřebních službách v Prostějově. Tedy nejen jaké zde jsou v Prostějově pohřební služby, ale i kde jso uobřadí síně, jaký je výběr z obřadů, rakví, uren a veškerého pohřebního zboží. Nezapomínáme ani na pohřební věnce a pohřební květiny. Web je tvořen ve spolupráci s portálem Pohreb.cz. Pokud byste měli jakékoliv připomínky, prosím napište nám.

Jak si vybrat pohřební službu

Máte právo si vybrat jakoukoliv pohřební službu v Prostějově, každý má právo volby. Nejlepší je samozřejmě osobní reference, případně reference jiných lidí. doba, po kteru daná pohřební služba působí a počet realizovaných pohřbů může být též vodítkem. Ceník Vám každá solidní pohřební služba v Prostějově ukáže v každé provozovně, protože jej dle zákona v podstatě nemůže zveřejňovat na internetu. A pohřebnictví je hodně o vztahu k pozústalým, zejména k objednavateli pohřbu. Ať již se rozhodnete jakkoliv, přejeme Vám dobrý výběr.

Rakev

Úvod